درگا ھ ھاليجيDargahHalejiSharif


 

قطب الاقطاب سائين حمادالله هاليجوي

سائين حا فظ محمود اسعدهاليجوي

سائين عبدالصمدهاليجوي

ویب بلڈر جمیل الدین انڈھڑ

درگاھ ھاليجي شريف

(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-58160456-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

//my.visme.co/visme.js

Jamil


ScanVerify.com Trust Seal


HammadiaHaleji Sharif (33) Haleji Sharif (32) Haleji Sharif (31) Haleji Sharif (30) Haleji Sharif (26) Haleji Sharif (27) Haleji Sharif (28) Haleji Sharif (29) Haleji Sharif (25) Haleji Sharif (24) Haleji Sharif (23)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s